NIEUWSPAGINA: 

Jaarvergadering: de jaarvergadering zal in maart 2022 plaats vinden. Eerst zal de kascontrolecommissie de jaarrekening moeten goedkeuren om het jaar 2021 af te sluiten.

De gemeente Beek wil een zonnepark aanleggen op de grens met Catsop. Beek houdt zich daarmee niet aan de door de provincie gepresenteerde ZONNELADDER. In 2021 is Beek nog vrij om een een vergunning daarvoor aan te vragen. 

De inwoners van Catsop, Dasenboom en andere organisaties zijn ontsteld: dit stukje natuur maakt nl. onderdeel uit van het natuurgebied Catsop, Bunderbos. 

Ondanks de inspanningen van Julie Meijers heeft de gemeenteraad ingestemd met dit stuk grond als optie voor de de plaatsing van zonnepanelen.

Het enige wat nog kan: bezwaar maken, proberen uit te stellen door het inschakelen van een gerechtelijke procedure.

Zonnepanelenweide Beek
Stand van zaken
Brief inwoners Catsop zonnepanelenpark Beek.pdf (76.76KB)
Zonnepanelenweide Beek
Stand van zaken
Brief inwoners Catsop zonnepanelenpark Beek.pdf (76.76KB)
Zonneladder
Beleid Provincie Limburg
Zonneladder Provincie Limburg.pdf (349.72KB)
Zonneladder
Beleid Provincie Limburg
Zonneladder Provincie Limburg.pdf (349.72KB)
"Zonneweides"
Stop plaatsen zonnepanelen in natuurgebieden
Brief Julie Meijers.pdf (68.73KB)
"Zonneweides"
Stop plaatsen zonnepanelen in natuurgebieden
Brief Julie Meijers.pdf (68.73KB)