NIEUWSPAGINA: 

Jeugdactiviteit. Nog net voordat er strengere maatregelen van kracht werden, hebben de kinderen vanaf 9 jaar zich toch nog de woensdagmiddag 17 november kunnen vermaken met een Climb'n smulsessie bij Ballorig in Sittard. Zie het tabblad "fotoboek".

Seniorenbijeenkomst op 18 november: Voor onze 75+`ers was het risico te groot en moesten wij deze activiteit uitstellen.

Sinterklaas: we hadden lang gewacht, toch konden wij Sinterklaas niet verwelkomen in het Scoutinggebouw. Maar de Sint kwam toch op zaterdag 27 november en ging huis aan huis de cadeautjes aan de kinderen overhandigen. Ga naar het fotoboek en bekijk de foto's.

Jaarvergadering: de jaarvergadering zal in maart 2022 plaats vinden. Eerst zal de kascontrolecommissie de jaarrekening moeten goedkeuren om het jaar 2021 af te sluiten.

De gemeente Beek wil een zonnepark aanleggen op de grens met Catsop. Beek houdt zich daarmee niet aan de door de provincie gepresenteerde ZONNELADDER. In 2021 is Beek nog vrij om een een vergunning daarvoor aan te vragen. De inwoners van Catsop, Dasenboom en andere organisaties zijn ontsteld: dit stukje natuur maakt nl. onderdeel uit van het natuurgebied Catsop, Bunderbos. 

Ondanks de inspanningen van Julie Meijers heeft de gemeenteraad ingestemd met dit stuk grond als optie voor de de plaatsing van zonnepanelen.

De gemeente Stein zal alles in het werk stellen om de plannen van de gemeente Beek en de firma Roebroek te weerhouden van die plannen

 

Zonnepanelenweide Beek
Stand van zaken
Brief inwoners Catsop zonnepanelenpark Beek.pdf (76.76KB)
Zonnepanelenweide Beek
Stand van zaken
Brief inwoners Catsop zonnepanelenpark Beek.pdf (76.76KB)
Zonneladder
Beleid Provincie Limburg
Zonneladder Provincie Limburg.pdf (349.72KB)
Zonneladder
Beleid Provincie Limburg
Zonneladder Provincie Limburg.pdf (349.72KB)
"Zonneweides"
Stop plaatsen zonnepanelen in natuurgebieden
Brief Julie Meijers.pdf (68.73KB)
"Zonneweides"
Stop plaatsen zonnepanelen in natuurgebieden
Brief Julie Meijers.pdf (68.73KB)